PERIAATTEET

PERIAATEOHJELMA

Suomen Sisu on käynnistänyt periaateohjelmatyön, jonka tarkoituksena on laatia järjestölle uusi ajanmukainen ja aiempia helpommin ymmärrettävä periaateohjelma. Kansallismielinen perusnäkemys ei muutu mihinkään, mutta se pyritään ilmaisemaan aiempaa selvemmin pahantahtoisten karikatyyrien vähentämiseksi.

Käräjät on asettanut erillisen toimikunnan valmistelemaan uudistusta ja päättänyt ryhtyä herättämään kansalaiskeskustelua kaikille suomalaisille tärkeistä asioista. Osana uuden periaateohjelmansa laatimista Sisu järjestää kesän ja syksyn aikana tilaisuuksia, joissa asiantuntijat alustavat demokratiasta, kansalaisyhteiskunnasta, liittovaltiokehityksestä ja muista ajankohtaisista aiheista.

Lisäksi Suomen Sisu tulee julkaisemaan nettisivuillaan vieraskynäkirjoituksia yhteiskunnallisilta vaikuttajilta ja keskustelijoilta avatakseen uusia näkökulmia moderniin kansallismielisyyteen ja Suomen tulevaisuuteen.

Suomen Sisun uusi periaateohjelma julkaistaneen yhdistyksen 15-vuotisjuhlien yhteydessä.

VANHAT OHJELMAT

Suomen Sisun ensimmäinen periaateohjelma laadittiin ja hyväksyttiin syksyllä 2000 ja sitä on vuonna 2006 tarkistettu kieliasultaan alkuperäisen periaatetyöryhmän valmistelumateriaalien perusteella täsmällisemmäksi.
Varsinaisia Suomen Sisun kansallismielisyyden perusperiaatteita ovat:

– Kansamme olemassaolon ja kehityksen turvaaminen sekä todellisen ja luonnollisen monimuotoisuuden säilyttäminen
– Suomalaisen kansallisvaltion pitäminen erossa sen kansalliset edut vaarantavista kansainvälisistä yhteenliittymistä
– Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja järjestys
– Kansanvaltaisuus
– Todellisen sananvapauden ja vastuun toteutuminen yhteiskunnassa
– Yksilön vapaus ja velvollisuus kehittää itseään henkisesti ja fyysisesti
– Sukupuolten tasa-arvon näkeminen osana pohjoismaista perintöä
– Ihmisen vastuusuhteen toteuttaminen luontoa kohtaan
– Epäterveen itsekkyyden ja kulutusyhteiskunnan vastaisuus
– Kansallisen kulttuurin ymmärtäminen yhteiskunnan ytimeksi ja eteenpäin vieväksi voimaksi
– Suomen kielen luonnollisen kehityksen turvaaminen, koska äidinkieli on osa identiteettiä
– Kansallisen itsetunnon ja kansallisylpeyden vahvistaminen
– Orgaaniseen kansanyhteisöön perustuvan yhteiskunnan kehittäminen
– Maailmanlaajuisen kansallismielisen muutoksen tukeminen

Jäseniltä on odotettu sitoutumista näin yhteisiin periaatteisiin, ja periaatteita on tekstillä avattu ohjeelliseksi. Järjestö on ollut varsin tyytyväinen vanhoihin ohjelmiinsa, mutta eräät tekstin yksityiskohdat ovat mahdollistaneet liian laajaa tulkintaa ja hämärtäneet Suomen Sisun viestiä.
Vanhatkin ohjelmat ovat luettavissa:

[2006 versio]
[2000 versio]